Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Fysioterapia Rautakunto


Kuopiontie 11
77700 RAUTALAMPI

puh. 045-2356556
info[a]rautakunto.fi

   

 

Fysioterapiahoitojakson aloitus Rautakunnossa

Hoitojakson alukas asiakas haastatellaan huolellisesti tausta- ja terveystietojen sekä oireen osalta  huomioiden myös psyko-sosiaalis-fyysiset tekijät.  Fysioterapeutin on tärkeää saada tietoa esimerkiksi asiakkaan yleisestä terveydentilasta ja perussairauksista sekä mahdollisista lääkityksistä, koska ne saattavat vaikuttaa myös hoidon valintaan.

Hoitojakso alkaa siis asiakkaan haastattelulla ja fysioterapeutin suorittamalla tutkimuksella. Tämän perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti arvioi myös tarvittaessa apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

Fysioterapeutti tekee yhteistyötä muiden hoitavien tahojen kanssa ja on tarvittaessa yhteydessä hoitaviin lääkäreihin ja muihin tahoihin esim. apuvälineasioissa.

Rautakunnossa on käytössä sähköinen potilasjärjestelmä ja asiakaskirjaamiset ja fysioterapiapalautteet menevät suoraan KANTA-palveluun, josta tarvittaessa asiakas itse tai esimerkiksi lääkäri pääsee lukemaan fysioterapiajakson sisällön.

Kela korvaa osan kustannuksista, kun tulet fysioterapiaan lääkärin lähetteellä. Lähete on voimassa vuoden ajan päivämäärästä, jolloin lähete on allekirjoitettu.

Voit tulla fysioterapiaan myös ilman lääkärin tutkimus- ja hoitomääräystä.