Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Fysioterapia Rautakunto


Kuopiontie 11
77700 RAUTALAMPI

puh. 045-2356556
info[a]rautakunto.fi

   

 

Neurologinen fysioterapia, Bobath-menetelmä

Aikuisneurologinen fysioterapia on erilaisten keskus- tai ääreishermostoperäisten sairauksien ja vammojen erikoisosaamisalue. Se on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään tai parantamaan  kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa. Yleisimmät hoitodiagnoosit ovat aivohalvaus, MS, ALS, Parkinson, selkäydinvammat sekä CP.

Neurologisen fysioterapian välineitä ovat mm. erilaiset liikehoidot, tasapaino- ja koordinaatioharjoitukset, liikemallien opettelu, siirtymisten harjoittelu asennosta toiseen, liikkumisen harjoittelua eri apuvälinein. Fysioterapia on yksilöterapiaa, jota toteutetaan tiloissamme, asiakkaan kotona/hoitolaitoksessa tai allasterapiana. Teemme yhteistyötä omaisten, avustajien sekä hoito- ja muun kuntoutushenkilökunnan kanssa. Terapian tuloksellisuuden kannalta perheen ja lähiympäristön ohjaaminen on tärkeää ja oleellinen osa fysioterapiaprosessia. Kuntoutusprosessin aikana arvioimme myös apuvälinetarvetta.

Pääasiassa neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen maksusitoumuksella, joiden maksajina ovat yleensä KELA, vakuutusyhtiöt tai kuntayhtymä / sairaanhoitopiiri.

Meillä on voimassaoleva sopimus Kelan kanssa vaikeavammaisten avofysioterapiasta. Lisätietoja kelan kustantamasta kuntoutuksesta löydät sivulta www.kela.fi.

Bobath?

Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Bobath -lähestymistavan loivat 1940-luvulla Lontoossa lääkäri Karel Bobath ja hänen vaimonsa, fysioterapeutti Berta Bobath. Nykyinen käytäntö perustuu osittain nykyiseen tietoon motorisesta kontrollista ja oppimisesta, hermoston muovautuvuudesta sekä osittain asiantuntevien kliinikoiden käytännön kokemukseen. Kuntoutuja nähdään aktiivisena oppijana. Bobath -lähestymistavassa korostetaan ihmisen kokonaisvaltaisuutta kaikilla elämänalueilla sekä yksilöllisyyttä. Bobath -lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisesta sairaudesta tai vammasta. Lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön sosiaalisessa ympäristössä. Bobath –koulutuksista vastaa IBITA-järjestö, jonka tarkoituksena on myös bobath-lähestymistavan laadullinen kehittäminen. Lisätietoa jarjestöstä, bobath –lähestymistavasta ja tutkimustyöstä löytyy www.ibita.org . -sivuilta.