Psykofyysinen fysioterapia, BBAT-menetelmä

Fysioterapeutti, koulutettu BBAT-terapeutti Karoliina Kaipiainen-Ouaiche ohjaa BBAT:aa yksilöterapiana ja pienryhmämuotoisena.

Basic Body Awareness (BBAT) fysioterapia on näyttöön perustuva psykofyysinen fysioterapiamenetelmä, jonka tavoitteena on tarjota ihmiselle keinoja saada omat terveyttä edistävät voimavarat käyttöön. BBAT koostuu yksinkertaisista liikeharjoitteista, jotka helpottavat arkea.

Liikeharjoitteiden avulla BBAT kokoaa yhteen tasapainon, vapaan hengitysen sekä tietoisen läsnäolon. Keskeistä harjoittelussa on tietoinen läsnäolo omassa kehossa ja liikkeessä. Se on läsnäoloa tässä ja nyt, mikä mahdollistaa oman itsen ja kehon kokemisen uudella tavalla. Harjoitukset ovat sekä makuulla, istuen, seisten että kävellen tehtäviä. Lisäksi pariharjoitukset, äänenkäyttöharjoitukset ja pehmytkudoskäsittelyt voivat sisältyä harjoitteluun.

Menetelmänä käytetään myös TRE-harjoituksia (Tension, Trauma ja Stress Releasing Exercises). TRE-harjoitus on itsehoitomenetelmä, joka käynnistää luonnollisen palautumismekanismin purkaen kehon jännitystiloja. Menetelmä on helposti omaksuttava ja sen vaikutukset ilmenevät nopeasti.

 

BBAT terapiaa suositelemme erityisesti ihmiselle, jolla on:

  • stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä tai uupumusta
  • pitkittyneitä kiputiloja
  • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa
  • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita
  • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.

 

Lisätietoa löydät osoitteesta http://psyfy.net/opiskelu/basic-body-awareness-terapia/