Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Aikuisneurologinen fysioterapia on erilaisten keskus- tai ääreishermostoperäisten sairauksien ja vammojen erikoisosaamisalue. Se on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään tai parantamaan  kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa. Yleisimmät hoitodiagnoosit ovat aivohalvaus, MS, ALS, Parkinson, selkäydinvammat sekä CP.

Neurologisen fysioterapian välineitä ovat mm. erilaiset liikehoidot, tasapaino- ja koordinaatioharjoitukset, liikemallien opettelu, siirtymisten harjoittelu asennosta toiseen, liikkumisen harjoittelua eri apuvälinein. Menetelminä käytämme mm. Bobath-menetelmää. Fysioterapia on yksilöterapiaa, jota toteutetaan tiloissamme, asiakkaan kotona/hoitolaitoksessa tai allasterapiana. Teemme yhteistyötä omaisten, avustajien sekä hoito- ja muun kuntoutushenkilökunnan kanssa. Terapian tuloksellisuuden kannalta perheen ja lähiympäristön ohjaaminen on tärkeää ja oleellinen osa fysioterapiaprosessia. Kuntoutusprosessin aikana arvioimme myös apuvälinetarvetta.

Pääasiassa neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen maksusitoumuksella, joiden maksajina ovat yleensä KELA, vakuutusyhtiöt tai kuntayhtymä / sairaanhoitopiiri.

Olemme hyvin laatupistein Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Lisätietoja kelan kustantamasta kuntoutuksesta löydät sivulta https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus.