Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Aikuisneurologinen fysioterapia on erilaisten keskus- tai ääreishermostoperäisten sairauksien ja vammojen erikoisosaamisalue. Se on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään tai parantamaan  kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa. Yleisimmät hoitodiagnoosit ovat aivohalvaus, MS, ALS, Parkinson, selkäydinvammat sekä CP.

Neurologisen fysioterapian välineitä ovat mm. erilaiset liikehoidot, tasapaino- ja koordinaatioharjoitukset, liikemallien opettelu, siirtymisten harjoittelu asennosta toiseen, liikkumisen harjoittelua eri apuvälinein. Fysioterapia on yksilöterapiaa, jota toteutetaan tiloissamme, asiakkaan kotona/hoitolaitoksessa tai allasterapiana. Teemme yhteistyötä omaisten, avustajien sekä hoito- ja muun kuntoutushenkilökunnan kanssa. Terapian tuloksellisuuden kannalta perheen ja lähiympäristön ohjaaminen on tärkeää ja oleellinen osa fysioterapiaprosessia. Kuntoutusprosessin aikana arvioimme myös apuvälinetarvetta.

Pääasiassa neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen maksusitoumuksella, joiden maksajina ovat yleensä KELA, vakuutusyhtiöt tai kuntayhtymä / sairaanhoitopiiri.

Meillä on voimassaoleva sopimus Kelan kanssa vaikeavammaisten avofysioterapiasta. Lisätietoja kelan kustantamasta kuntoutuksesta löydät sivulta www.kela.fi.

Bobath-menetelmä neurologisessa kuntouksessa

Rautakunnossa käytetään mm. Bobath-menetelmää neurologisten asiakkaiden kuntoutuksessa. Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa.

Nykyinen käytäntö perustuu osittain nykyiseen tietoon motorisesta kontrollista ja oppimisesta, hermoston muovautuvuudesta sekä osittain asiantuntevien kliinikoiden käytännön kokemukseen. Kuntoutuja nähdään aktiivisena oppijana. Bobath -lähestymistavassa korostetaan ihmisen kokonaisvaltaisuutta kaikilla elämänalueilla sekä yksilöllisyyttä.

Lisätietoa jarjestöstä, bobath –lähestymistavasta ja tutkimustyöstä löytyy www.ibita.org -sivuilta.