Työfysioterapia

Fysioterapia

Elina on käynyt Työterveyslaitoksen työfysioterapeutin pätevöittävän koulutuksen ja suoravastaanottokoulutuksen lääkekoulutuksineen.

Työfysioterapian keskeinen tavoite on ennaltaehkäisevä rooli terveyteen ja työkykyyn liittyvissä riskeissä ja suunnitelmallista varautumista niihin. Työfysioterapia on työntekijöiden fyysisen toiminta- ja työkyvyn edistämistä ja ylläpitämistä, työkyvyn heikkenemisen ja työkyvyttömyyden ehkäisyä sekä työympäristöön vaikuttamista. Työfysioterapeutin työssä on myös oleellista työn ja työympäristön sekä työvälineiden kehittäminen terveyttä, työkykyä ja turvallisuutta edistäviksi.